Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2017

drgonzoo
9001 a5e7
Reposted fromoll oll viadupablada dupablada

March 15 2017

drgonzoo
Reposted fromRynn Rynn vialamujer lamujer

March 12 2017

drgonzoo
8509 6296
Reposted fromasparagus asparagus viafutureiscoming futureiscoming
drgonzoo
6827 1b5c 500
Reposted fromnoticeable noticeable viaRedPenny RedPenny
drgonzoo
2245 adb8
Reposted fromshar17666 shar17666 viairmelin irmelin
2906 1b9e 500

March 06 2017

drgonzoo
6673 d25e
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viastrzepy strzepy
drgonzoo

Chętnie bym do was wyszedł, ale od trzech dni rozczulam się nad sobą i myślę, że potrwa to trochę dłużej...

— A. A. Milne - Kubuś Puchatek
Reposted fromMissMurder MissMurder viajethra jethra
drgonzoo
W każdym razie wino piją ci, którzy lubią żyć. Wódkę piją ci, którzy chcą stracić przytomność.
— Agnieszka Osiecka, Rozmowy w tańcu
Reposted fromkropki kropki viagwiazdeczka gwiazdeczka
drgonzoo
2059 b9ce 500
Reposted fromciemnoscplonie ciemnoscplonie viagreywolf greywolf
drgonzoo
3702 ac86
Reposted fromkatvont katvont viafutureiscoming futureiscoming

March 04 2017

drgonzoo

March 01 2017

drgonzoo
4233 6303
Reposted fromDennkost Dennkost viasom3thingwild som3thingwild
drgonzoo
Książki mówią: Zrobiła to ponieważ. Życie mówi: Zrobiła to. W książkach wszystko zostaje wytłumaczone; w życiu nie. Nie dziwię się, że ludzie wolą książki. Książki nadają życiu sens. Kłopot jedynie w tym, że życie, któremu nadają sens, to życie innych ludzi, nigdy zaś twoje własne.
— Gustave Flaubert
drgonzoo
Zawsze przestrzegałam zasady, by nigdy nie spędzać nawet pięciu minut z ludźmi, którzy nie chcą być ze mną. Dobrze też pamiętam przestrogę mojej Mamy, by nie przebywać z ludźmi, którzy psują nam charakter, wyzwalając naszą agresję. Takie znajomości są destrukcyjne, osłabiają, nic w zamian nie dając.
— Beata Tyszkiewicz
Reposted fromflorentyna florentyna viabanshe banshe
drgonzoo
0842 a418
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viasowaaa sowaaa
drgonzoo
9947 d8fd
Reposted fromlonely-girl lonely-girl viaundonee undonee
drgonzoo
3054 9e4e
Reposted fromsowaaa sowaaa viafutureiscoming futureiscoming
drgonzoo
0411 eae1
Reposted fromkarmacoma karmacoma viafutureiscoming futureiscoming
drgonzoo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl