Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 06 2017

drgonzoo
drgonzoo
2901 1d11
Reposted fromGIFer GIFer viairmelin irmelin
drgonzoo
oppai (おっぱい) - the feeling of waiting for someone that you know that won’t come back.
2857 3fa6 500

catherinepapeillustration:

“Speak to me of calmer seas”

Illustration, pencil+digital.

0485 2b6a

softwaring:

Japanese Dreams by Anthony Samaniego

Reposted fromMigotliwa Migotliwa viakabliukai kabliukai
8584 685c 500

proxychan:

ethertune:

Big Maneki-Neko, Japan (By edamame note)

[日本語]

drgonzoo
4506 9d41 500
Reposted fromkelu kelu viaRedPenny RedPenny
drgonzoo
4540 813d 500
Świrszczyńska
6021 4891
Reposted fromKnoeggi Knoeggi viairmelin irmelin

September 30 2017

drgonzoo
2191 7280
Reposted fromNajada Najada viairmelin irmelin

September 21 2017

drgonzoo
8077 9e88
Reposted fromhagis hagis viafutureiscoming futureiscoming
drgonzoo
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, którą umiem pokazać ludziom, jeśli ich kocham i lubię.
— M. Hłasko
drgonzoo
5081 42b9 500
Reposted fromoll oll viazwierzejuczne zwierzejuczne
drgonzoo
Jak to – więc to ja jestem i to jest moje jedyne życie? Tak właśnie upływa, a nie inaczej, wśród miliarda możliwości? I nigdy, nigdy już inaczej – o Boże.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromcudoku cudoku viazwierzejuczne zwierzejuczne
drgonzoo
5544 8d07 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viazwierzejuczne zwierzejuczne

August 23 2017

drgonzoo
Mam dwadzieścia osiem lat i nienawidzę swojego życia, ale wiecznie brakuje mi czasu i energii, żeby je zmienić. W niedziele włóczę się po muzeach, gdzie przynajmniej jest ciepło, albo zatapiam się w lekturze książki z biblioteki, albo bawię się radiem. Wiem jednak, że niebawem nadejdzie poniedziałek, a kiedy o tym myślę, ogarnia mnie panika, bo zdaję sobie sprawę, że donikąd nie zmierzam, tylko po prostu staram się przeżyć.
— M. Paver "Cienie w mroku"
drgonzoo
Reposted fromoll oll viafutureiscoming futureiscoming
4050 aaf0 500
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin vialiona liona
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl