Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 27 2017

4712 c974
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viairmelin irmelin
drgonzoo
0029 4651
Reposted fromGIFer GIFer viaiblameyou iblameyou

November 05 2017

drgonzoo
drgonzoo
2492 3e11 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viablubra blubra
5180 0cf8 500
Reposted fromdrunkenshowers drunkenshowers viaLogHiMa LogHiMa
drgonzoo
3258 3c41 500
Reposted fromqb qb viaRedHeadCath RedHeadCath
drgonzoo
0302 e820 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viaAnnju Annju
drgonzoo
5068 e5b9
Reposted fromnoone97 noone97 viahormeza hormeza
drgonzoo
Nie umiem sobie znaleźć miejsca na świecie - wyznała Natalia. - Mam dwadzieścia pięć lat, dyplom zrobiłam na piątkę, jestem wykształcona. I nadal nic nie rozumiem. Nie wiem, czego naprawdę chcę. Czasem mi się zdaje, że do tego stopnia nie wiem, że aż mnie prostu nie ma. Co jest najważniejsze? Jak mam żyć, żeby to było dobre życie? Wciąż próbuję postępować właściwie - i wciąż popełniam błędy, mylę tropy. Kiedy to się skończy?
— Małgorzata Musierowicz, "Córka Robrojka"
Reposted fromcudoku cudoku viaanorexianervosa anorexianervosa
drgonzoo
Najważniejszym krokiem na drodze ku koncentracji to nauczyć się być samemu, nie czytając, nie słuchając radia, nie paląc ani nie pijąc. Umieć się skoncentrować znaczy umieć być sam z sobą - a to jest właśnie warunkiem zdolności kochania. Jeżeli jestem przywiązany do drugiego człowieka, ponieważ nie potrafię stać na własnych nogach, on lub ona mogą być moim ratunkiem w życiu, ale tego rodzaju związek nie jest miłością. Brzmi to jak paradoks, ale umiejętność przebywania samemu jest warunkiem zdolności kochania. Każdy, kto spróbuje być sam z sobą, przekona się, jakie to trudne. Będzie niespokojny, podekscytowany albo nawet dozna poważnego lęku.
— " O sztuce miłości", Erich Fromm
Reposted fromciarka ciarka viaadaaa93 adaaa93
drgonzoo
9661 17eb 500
Reposted fromexistential existential viabigbasti bigbasti
drgonzoo
4016 eb7f
Reposted fromsexandviolence sexandviolence viairmelin irmelin

November 04 2017

drgonzoo
2746 58fd
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaSoulPL SoulPL
6894 ee58 500

spocks:

I will reblog this literally every time it appears on my dash

Reposted fromgchimmel gchimmel viaRedPenny RedPenny

October 30 2017

drgonzoo
2022 cecb 500
I've been in Poland for ONE DAY
Reposted fromcornymistick cornymistick viaRedPenny RedPenny
drgonzoo
Słyszałem wiele takich tekstów przez całe życie typu: -Człowiek się uczy na błędach. -Co nie zabije to wzmocni. -Podróże kształcą. To wszystko nieprawda. Niepodpisałbym się pod tym i moim dzieciom bym tego nie powiedział. Bo jestem psychologiem od 25 lat i znam ludzi, którzy potrafią 10 lat walić głową w ściane. I ciągle są zdziwieni, że ich głowa boli a ściana stoi. Także człowiek się uczy na błędach wtedy kiedy wie, że je popełnia. Podróże kształcą? Tak, ale tylko wykształconych ludzi. Ludzie jadą do Egiptu, stoją pod piramidami i mówią: Patrz jaka niska, wyższa się wydawała. I to jest koniec refleksji na temat 3 tysięcy lat historii. Jadą do Meksyku i na pytanie 'Jak było?' mówią: Meksyk jak Meksyk ciepło było. [...] No i co nie zabije to wzmocni, to nieprawda. Co nie zabije to, nie zabije, wcale nie musi wzmacniać. Potrafi sponiewierać i zostać na całe życie.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfinch finch viaszarakoszula szarakoszula

October 29 2017

7836 5c07 500
jeszcze chwilkę, już prawie
Reposted fromjecer jecer viairmelin irmelin

October 24 2017

drgonzoo
2613 1147
Reposted fromluksfer luksfer viairmelin irmelin
drgonzoo
6192 dfae 500
Reposted fromtfu tfu viaSoulPL SoulPL
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl